Program

Sidan uppdaterad 20150204

Program 2018

 

 

Mars

26:e Vårmöte - planering av studiecirkel

 

April

16:e Städdag i Mossebo

23:e Vårgenomgång av bisamhällena

 

Maj

14:e Rengöring av kupor och bimaterial

28:e Yngeluppflyttning, trådning och vaxning samt nytt vax i kuporna. Drottningodling?

 

Juni

11:e Utökning av skattlådor och delning av starka samhällen i bigården. Drottningtillsättning i kassetter.

25:e Förberedelse för slungning. Kontroll av drottningkassetter.

 

Juli

9:e Slungning och honungshantering

23:e Information från vår egna bitillsyningsman Lennart om bisjukdomar och förslag till nya regler att hantera sjuka samhällen från Jordbruksverket.

Hantering av gamla ramar.

 

Augusti

6:e Hantering av ljunghonung. Kristallisering och ympning.

20:e Inget bokat än.

 

September

17:e Kupsnickeri. Gör din egen kupa.

 

Oktober

1:e Slungning ljunghonung och invintringsarbeten.

15:e Höstmöte, besök av Erik Österlund som berättar om Elgonbin, biavel, varroaresistens och bisjukdomar.

 

November

19/11 Årsmöte samt honungsbedömning.

 

Varje jämn vecka

med start den 16 april kl 18:00

träffas vi i bigården

och

umgås under gemytliga former.

 

Det finns mycket att tala om

och utbyta erfarenheter kring.

 

Gamla, nya och blivande medlemmar

hälsas välkomna!

Styrelsen