Program

Program 2019Mars

25:e Vårmöte - planering av studiecirkel


April

14:e Städdag i Mossebo 13.00. Alla är välkomna. Korvgrillning mm.

22:e Vårgenomgång av bisamhällena (sköts av bigårdsgruppen)


Maj

13:e Rengöring av kupor och bimaterial

27:e Yngeluppflyttning, trådning och vaxning samt nytt vax i kuporna. Drottningodling?


Juni

10:e Utökning av skattlådor och delning av starka samhällen i bigården.

24:e Förberedelse för slungning.


Juli

8:e Slungning och honungshantering

22:e Smälta vax.Hantering av gamla ramar.


Augusti

5:e Honungshantering, kristallisering och ympning.

19:e Eventuella drottningbyten och invintring mm.


Oktober

1:e Slungning ljunghonung och invintringsarbeten.

14:e Höstmöte i Ringarums Församlingshem. Föredrag om VSH-bin mm.


November

4/11 Studiecirkel "Hälsa och hudvård från bikupan" i Sjöhuset Valdemarsvik.

25/11 Årsmöte samt honungsbedömning (se dagordning under fliken "Aktuellt".


Varje jämn vecka

med start den 13 maj kl 18:00

träffas vi i bigården

och

umgås under gemytliga former.


Det finns mycket att tala om

och utbyta erfarenheter kring.


Innan dess så är alla hjärtligt välkomna till vårmötet den 25:e mars och till städdagen den 14:e april.


Gamla, nya och blivande medlemmar

hälsas välkomna!

Styrelsen       
Sidan uppdaterad  20150204